Quy trình nghiệm thu nhà xưởng như thế nào?

Quy trình nghiệm thu nhà xưởng là khâu kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi đã xây dựng xong. Quá trình này sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện từ đó quyết định công trình có đủ điều kiện để đi vào hoạt động hay không.
Nghiệm thu công trình sẽ được thực hiện thông qua các bước sau đây:

Nghiệm thu công việc xây dựng nhà xưởng

Trong bước này cơ quan chức năng sẽ thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng như công tác đất, cốt thép, cốt pha và tùy vào tình hình thực tế mà tổ chức thực hiện theo quy định.Kiểm tra hệ thống chống đỡ tạm, giàn giáo và các giải pháp bảo đảm an toàn.

Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu.

Kiểm tra các kết quả thử nghiệm và thực hiện đo lường để xác định chất lượng và khối lượng của công trình.

Đánh giá kết quả công việc, chất lượng đối với từng công việc xây dựng

Lập bản vẽ hoàn công

Đối chiếu các kết quả và so sánh những kết quả trên với thiết kế được kiểm duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng…

Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp

Bước tiếp theo trong quy trình nghiệm thu công trình nhà xưởng đó là nghiệm thu giai đoạn xây lắp.Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường

Kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc, cấu kiện có liên quan.

Khi công trình nhà xưởng nghiệm thu có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế được duyệt, được chấp thuận sử dụng, bảo đảm các chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất và hồ sơ nghiệm thu đã được cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng có biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu.

Nghiệm thu hoàn thành công trình nhà xưởng

Trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan chuyên ngành để có các văn bản nghiệm thuVới các hạng mục phụ như nhà xe, tường rào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, … chủ đầu tư và các bên liên quan chủ động kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu.

Chủ đầu tư phải kiểm tra thành phần các bên tham gia nghiệm thu.
Trong mọi biên bản nghiệm thu đều phải ghi rõ tên cụ thể của các tổ chức đã tham gia nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Trên đây là quy trình nghiệm thu nhà xưởng mà bạn nên nắm được. Nếu còn băn khoăn hãy liên hệ ngay với Badosa để được giải đáp nhanh chóng.


0 nhận xét: