GIẤY HOÀN CÔNG CỦA XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, các khu công nghiệp ngày càng xuất hiện càng nhiều, kéo theo đó là các công trình nhà xưởng mọc lên. Tuy nhiên, nếu muốn đi vào hoạt động phải có giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng. Vậy giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng có vai trò như thế nào? Để giải đáp vấn đề trên hãy cùng các luật sư Badosa tìm hiểu trong bài viết này.


Vai trò của giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng

Hoàn công nhà xưởng là tên gọi của một thủ tục hành chính có liên quan đến việc quản lý và xây dựng của nhà nước đối với công trình xây dựng này. Thủ tục hoàn công không khó khăn, nhưng về mặt pháp lý lại khó khăn trong quá trình áp dụng.

Thực hiện thủ tục hoàn công nhà xưởng là việc bắt buộc với tất cả các chủ đầu tư phải tuân thủ. Sau khi thực hiện xong thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ nhận được giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng.Giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng có vai trò vô cùng quan trọng, nó là bằng chứng để công nhận tính pháp lý của nhà xưởng và giúp cho chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp, công ty có thể đưa nhà xưởng và hoạt động sản xuất theo đúng quy định của pháp luật. Nếu nhà xưởng hoạt động mà không có giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng rất có thể sẽ bị phạt tiền. 

Ngoài ra, giấy hoàn công của xây dựng nhà xưởng còn giúp cho chủ đầu tư được công nhận về tính pháp lý của nhà xưởng. Đây là một trong những vai trò quan trọng mà bắt buộc các chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục hoàn công nhà xưởng.

Trình tự và thủ tục thực hiện hoàn công nhà xưởng

Theo quy định của luật xây dựng thì việc nghiệm thu, bàn giao công trình nhà xưởng phải được tiến hành theo từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn. Đối với các bộ phận bị che khuất phải thực hiện nghiệm thu và có bản vẽ trước khi tiến hành những công việc tiếp theo.Nhà thầu là đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng. Các hạng mục, công trình chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi chủ đầu tư đã nghiệm thu.

Đối với chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm nghiệm thu và tiếp nhận công trình nhà xưởng từ đơn vị chủ thầu. Thành phần trực tiếp nghiệm thu phải có chủ đầu tư, chủ thầu và đơn vị giám sát.

0 nhận xét: