VÌ SAO CẦN PHẢI LÀM HỒ SƠ HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG?

Như một minh chứng chứng minh công trình nhà xưởng được xây dựng đúng quy trình cũng như tuân thủ mọi quy định của Luật xây dựng thì hoàn công nhà xưởng là một thủ tục bắt buộc. Trong đó hồ sơ hoàn công nhà xưởng giữ vai trò rất quan trọng.


Vai trò của hồ sơ hoàn công nhà xưởng

Thông qua hồ sơ hoàn công nhà xưởng, các nhà chức trách sẽ biết được lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng. Nó bao gồm các vấn đề từ chủ trương đầu tư, đến việc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng cũng như các vấn đề khác có liên quan đến công trình nhà xưởng.

Trong đó, hồ sơ hoàn công xây dựng nhà xưởng bao gồm có hồ sơ pháp lý, và những tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2015/TT- BXD.Sau khi công trình xây dựng nhà xưởng hoàn thành thì nhà thầu thi công xây dựng sẽ có trách nhiệm hoàn thiện và dọn dẹp hiện trường, tiến hành lập bản vẽ hoàn công. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác nghiệm thu toàn phần công trình. Trong đó, vai trò của hồ sơ hoàn công được biết như sau:

- Cơ sở cho việc nghiệm thu hạng mục, từng giai đoạn công trình, và đưa công trình vào sử dụng.

- Cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ cho công trình.

- Là cơ sở để thanh toán, giải quyết, phục vụ cho việc kiểm toán.
- Hướng dẫn viên cho người khai thác sử dụng.

- Hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, mở rộng cũng như nâng cấp công trình.

- Các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ nắm được đầy đủ cấu tạo, thực trạng ban đầu của công trình, để khai thác và sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình. Đồng thời đưa ra những biện pháp duy tu bảo dưỡng phù hợp, để công trình có tuổi thọ cao nhất.

- Các cơ quan chức năng khi cần tìm tài liệu nghiên cứu sẽ dễ dàng. 

Bộ hồ sơ hoàn công nhà xưởng cần có những gì?

Để hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ hoàn công nhà xưởng, bắt buộc phải có những giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Giấy phép xây dựng.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế, và bản vẽ thi công công trình nhà xưởng.

- Báo cáo kết quả thẩm tra, cũng như các văn bản về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.- Hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư với các bên có liên quan như nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng.

- Bản vẽ hoàn công.

- Báo cáo kết quả kiểm định.

- Các văn bản khác có liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng.

0 nhận xét: