THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Việt Nam thu hút rất đông các nhà đầu tư từ nước ngoài đầu tư vào các KCN. Do vậy mà các nhà xưởng được mở ra ngày càng nhiều nhằm đáp ứng mục đích sử dụng của chủ đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin về thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp để bạn đọc quan tâm tham khảo và thực hiện thuận lợi nhất.


Hoàn công nhà xưởng là gì?

Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng. Trong đó bao gồm các vấn đề từ chủ trương đầu tư, đến việc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng công trình cũng như các vấn đề có liên quan khác đến dự án.

Thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp là một trong những thủ tục bắt buộc và cần thiết mà chủ đầu tư cần thực hiện. Việc làm này nhằm nhanh chóng đưa nhà xưởng đi vào hoạt động sản xuất.


Thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp

Căn cứ nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14/03/2008 của Chính Phủ quy định về chức năng quyền hạn của Ban quản lý các KCN thì hồ sơ hoàn công nhà xưởng bao gồm có hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng, Trong đó:

Thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp gồm có:

- Tờ trình kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư 1 bộ.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay hợp đồng thuê đất bằng tiếng Việt đối với công trình trong KCN 1 bộ.

- Giấy phép xây dựng.

- Bản vẽ thiết kế 1 bộ.

- Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với nhà thầu, hợp đồng thi công xây dựng chính, hợp đồng giám sát thi công xây dựng. Nếu chủ đầu tư không có thuê đơn vị giám sát thì phải cung cấp giấy cam kết về việc tự giám sát và tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình của chủ đầu tư.- Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu hư giấy đăng ký kinh doanh, hay chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

-Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Giấy thẩm định hệ thống PCCC, biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC, cũng như giấy xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC của cảnh sát PCCC tỉnh.

- Hợp đồng đấu nối nước thải với nhà xử lý nước thải KCN, hoặc xác nhận công trình đã đấu nối hệ thống nước thải với trạm xử lý nước  thải KCN.

Tài liệu quản lý chất lượng gồm có:

- Bản vẽ hoàn công công trình.

- Các tài liệu, biên bản nghiệm thu giai đoạn.

- Nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

Trên đây là thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp một cách đầy đủ, chi tiết nhất. Chúng tôi hy vọng đã mang tới cho bạn thông tin hữu ích để thực hiện công việc này một cách thuận lợi nhất.

0 nhận xét: