QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Công trình nhà xưởng được xây dựng xong muốn đi vào hoạt động thì chủ doanh nghiệp cần tiến hành hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp. Tuy nhiên thủ tục và quy trình diễn ra như thế nào không phải ai cũng nắm rõ.


Quy trình làm thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp

Hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp là một thủ tục bắt buộc trong xây dựng. Trong đó nhà thầu xây dựng sẽ có trách nhiệm hoàn thiện thi công, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công cũng như chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan, để phục vụ nghiệm thu công trình.

Các bên có liên quan bao gồm có chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế sẽ có trách nhiệm nghiệm thu công trình, lập biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình.Trình tự thủ tục hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp được diễn ra như sau:

Theo quy định của Luật xây dựng về nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình, phải tiến hành nghiệm thu từng công đoạn, bộ phận, hạng mục công trình. Riêng các khu vực bị che khuất phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc sau đó.

Nhà thầu xây dựng là người có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, và chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hồ sơ hoàn công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng.
Như vậy là trình tự hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp được diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản. Tuy nhiên chủ đầu tư cần nắm rõ để không gặp phải những khó khăn và vướng mắc về sau.

Hồ sơ hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp giữ vai trò như thế nào?

Thông qua hồ sơ hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp, các nhà chức trách sẽ biết được chính xác những thông tin về thực trạng công trình xây dựng. Qua đó sẽ tiến hành thẩm tra, kiểm định để cấp phép. Do vậy trong bộ hồ sơ hoàn công nhà xưởng không thể thiếu những giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Bản vẽ hoàn công.

- Giấy phép xây dựng.

- Hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Hóa đơn tài chính của hợp đồng thi công.

- Biên bản nghiệm thu công trình.

- Biên bản thanh lý hợp đồng.

- Tờ khai lệ phí trước bạ.

- Đơn đề nghị đăng ký biến động bất động tài sản.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy phép kinh doanh hay giấy phép đầu tư của chủ đầu tư.Bộ hồ sơ hoàn công nhà xưởng trong khu công nghiệp phải có đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu mà chúng tôi nêu trên. Nếu thiếu một trong những giấy tờ tài liệu thì chủ đầu tư sẽ phải bổ sung sớm, tránh mất thời gian và công sức khi phải trong khâu thủ tục này. 

0 nhận xét: