HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN CHÚ Ý

Sau khi hoàn tất một xây dựng công trình nhà máy, nhà xưởng thì các doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục hoàn công. Bài viết dưới đây sẽ nêu một số thông tin cần lưu ý về hoàn công nhà xưởng tại Bình Dương.
Trình tự, thủ tục hoàn công nhà xưởng tại Bình Dương

Đối với các doanh nghiệp tại Bình Dương thì công việc hoàn công xây dựng được diễn ra thường xuyên. Thủ tục này như một minh chứng pháp lý chứng minh công trình nhà xưởng, nhà máy được xây dựng một cách minh bạch và thực hiện đúng các quy trình.

Theo quy định của nhà nước về luật xây dựng về nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình, phải tiến hành nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng hạng mục, từng giai đoạn công trình, sau đó mới nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, thu dọn hiện trường một cách sạch sẽ. Sau đó sẽ lập bản vẽ hoàn công xây dựng, cũng như chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan để phục vụ quá trình nghiệm thu công trình.

Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng. Trong đó thành phần chính trực tiếp nghiệm thu công trình bao gồm có chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Như vậy là trình tự và thủ tục hoàn công xây dựng tại Bình Dương được diễn ra một cách chuyên nghiệp và không mất nhiều thời gian của các bên có liên quan.

Hồ sơ hoàn công nhà xưởng tại Bình Dương bao gồm những gì?

Để quá trình nghiệm thu hoàn công nhà xưởng tại Bình Dương được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng thì bộ hồ sơ hoàn công xây dựng rất quan trọng. Do vậy mà bạn nên chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết như sau:

- Bản vẽ hoàn công.
- Giấy phép xây dựng.
- Hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.
- Hóa đơn tài chính của hợp đồng thi công.
- Biên bản nghiệm thu công trình.
- Biên bản thanh lý hợp đồng.
- Tờ khai lệ phí trước bạ.
- Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của chủ đầu tư.

Những giấy tờ, tài liệu cần thiết và cần phải có trong bộ hồ sơ hoàn công mà chúng tôi nêu trên sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết để bạn chuẩn bị một cách đầy đủ. Thực hiện đúng những thủ tục trên sẽ giúp bạn giảm bớt khó khăn trong quá trình xin hoàn công xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương.

0 nhận xét: