THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay các nhà xưởng ngày càng được xây dựng nhiều, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, nhưng một điều mà bất cứ ai cũng quan tâm chính là thủ tục hoàn công nhà xưởng, một trong những công việc bắt buộc phải thực hiện nếu muốn đưa nhà xưởng vào hoạt động.Thủ tục hoàn công nhà xưởng bạn nên biết

Nếu muốn nhanh chóng đưa nhà xưởng vào hoạt động, sau khi xây dựng nhà xưởng xong thì cần phải làm thủ tục hoàn công nhà xưởng. Do vậy, các chủ doanh nghiệp muốn thực hiện nhanh chóng và không mất nhiều thời gian hãy tìm hiểu các thông tin cần thiết sau đây.

Sau khi nhà xưởng đã được thi công xong, bên nhà thầu sẽ có trách nhiệm hoàn thiện thi công, dọn dẹp hiện trường, lập bản vẽ hoàn công cũng như các tài liệu có liên quan cần thiết, để phục vụ việc nghiệm thu công trình.Trong biên bản nghiệm thu công trình, cần thể hiện cả phần kiến trúc bao gồm có tổng diện tích sàn xây dựng, thực tế các tầng… Được coi là một thủ tục bắt buộc trước khi đưa nhà xưởng vào hoạt động, cũng như đăng ký quyền sở hữu công trình. Chính vì vậy chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế phải tổ chức nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Trình tự thủ tục hoàn công nhà xưởng

Thủ tục hoàn công nhà xưởng được diễn ra theo một trình tự như sau:
Theo quy định của Luật xây dựng quy định về nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình. Chính vì vậy cần tiến hành nghiệm thu từng công việc, từng giai đoạn, từng bộ phận, từng hạng mục công trình để đưa công trình vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình, thì phải được nghiệm thu, bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.Đơn vị nhà thầu sẽ có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, nhằm chuẩn bị tốt nhất hồ sơ hoàn công để bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Các hạng mục, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi đã được chủ đầu tư nghiệm thu.

Bên phía chủ đầu tư, sẽ có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình, người tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm cá nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công nhà xưởng.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu bao gồm có chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng nhà xưởng, đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng.

0 nhận xét: