QUY TRÌNH HOÀN CÔNG NHÀ XƯỞNG TỪ A ĐẾN Z

Hoàn công nhà xưởng là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc cần phải được thực hiện. Do vậy mà sau khi nhà xưởng được thi công xong thì nhà thầu xây dựng cần tiến hành chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, biên bản cần thiết. Quy trình hoàn công nhà xưởng từ A đến Z sẽ giúp bác thực hiện thủ tục này đơn giản và nhanh nhất.Hoàn công nhà xưởng trách nhiệm của những bên liên quan

Trong thủ tục hoàn công nhà xưởng, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế cần tiến hành nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu công trình xây dựng. Sau đó, chủ đầu tư sẽ tập hợp tất cả các loại giấy tờ để hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn công, để nộp cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo luật xây dựng nhà nước đã ban hành, quy định rõ ràng về thủ tục hoàn công nhà xưởng, do vậy các bên có liên quan sẽ có trách nhiệm hoàn tất công tác nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu công trình.Thủ tục hoàn công nhà xưởng được diễn ra như sau:

- Nhà thầu xây dựng sẽ hoàn thiện bản vẽ thi công xây dựng, dọn dẹp công trình sau khi thi công, lập bản vẽ hoàn công xây dựng, chuẩn bị đầy đủ các loại chứng từ để nghiệm thu, bàn giao công trình.

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình từ nhà thầu xây dựng, tham gia vào công tác nghiệm thu, chịu trách nhiệm trong việc xác nhận quá trình thi công.

- Tư vấn thiết kế kết hợp với chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tiến hành thi công công trình, để tham gia vào công tác nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Quy trình hoàn công nhà xưởng

Đầu tiên cần chuẩn bị hồ sơ hoàn công nhà xưởng, bao gồm các loại chứng từ có liên quan như sau:- Bản vẽ hoàn công nhà xưởng.
- Giấy phép xây dựng công trình đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
- Hợp đồng thi công được ký kết giữa chủ đầu tư, với đơn vị thi công xây dựng.

- Hóa đơn tài chính của bản hợp đồng xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu công trình.
- Biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng.
- Tờ khai lệ phí trước bạ.
- Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giấy phép kinh doanh.
Quy trình hoàn công nhà xưởng được diễn ra theo các bước sau:

- Bước 1: Chủ đầu tư nhà xưởng mang hồ sơ đến nộp tại UBND cấp quận/ huyện để xin giấy phép hoàn công.

- Bước 2: UBND cấp quận/huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ, xem xét các chứng từ có trong hồ sơ, nếu không có vấn đề gì, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục hoàn công sở hữu nhà xưởng.

- Bước 3:Chủ đầu tư nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, đến cơ quan thuế để nộp các khoản phí.

- Bước 4: Chủ đầu tư sẽ ra UBND cấp quận/ huyện theo lịch hẹn, để nhận giấy phép hoàn công sở hữu nhà xưởng.

0 nhận xét: